Home
Stem
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement mei 2017

Op deze pagina wordt kort uiteengezet wat ons privacy statement inhoudt. Deze privacy statement heeft betrekking op de website: www.debestefolder.nl en ook op het invullen van de vragenlijsten via de link (‘stem nu’) op www.debestefolder.nl of via de links op promotiemateriaal van folderaars.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het invullen van de vragenlijst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. In de vragenlijsten wordt standaard gevraagd naar de volgende persoonsgegevens: e-mail adres, geslacht, geboortedatum en postcode.

Wie verwerkt de gegevens?

Q&A Insights BV (kvk 58913009) stelt conform haar specificaties de inhoud van de website www.debestefolder.nl samen en de inhoud van de vragenlijst. De geautomatiseerde uitvoering van de vragenlijst besteedt zij uit aan Q&A panel services BV (kvk 32111416). Het rubriceren van de resultaten uit de vragenlijsten doet Q&A Insights BV.

Wie slaat de gegevens op?

De gegevens worden vanuit het vragenlijstsysteem opgeslagen in een strikt beveiligde database op servers bij externe partijen. Deze partijen beveiligen de servers op een adequate wijze.

Wat is het doel van het verwerken van de persoonsgegevens?

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is het kunnen rubriceren van de beoordelingen die personen geven over folders op basis van geslacht, geboortedatum en postcode. Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming van de persoon worden doorgegeven aan externe partijen (met uitdrukkelijke uitzondering van Q&A panel services BV). Op verzoek kun je inzage krijgen in jouw persoonlijke gegevens en wijzigen of verwijderen wij je persoonlijke gegevens uit de database. Het doel van het opslaan van het e-mailadres is tweeledig. Ten eerste wordt dit opgeslagen om vervolgens te verifiëren of het e-mailadres valide is. Ten tweede worden de e-mailadressen opgeslagen om deze e-mailadressen kans te laten maken op de consumentenprijzen die worden verloot.

Wie zijn de ontvangers van de (verwerkte) persoonsgegevens?

De antwoorden op de vragenlijsten met daarin geïntegreerd de geanonimiseerde persoonsgegevens, worden groepsgewijs gepresenteerd in een rapportage (tool) die kan worden aangeschaft en geraadpleegd door diverse folderaars en andere in retail geïnteresseerde organisaties.
En zie ook de alinea ‘sponsoren en overige derden’.

Sponsoren en overige derden

De site en het vragenlijstsysteem bevatten links naar sites van sponsoren. Sponsoren kunnen in additionele vragen (niet verplicht in te vullen!) nog extra persoonsgegevens vragen om je te benaderen (zoals naam, huisnummer en telefoonnummer).

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van sponsoren of andere derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. De sponsoren hebben hun eigen privacy beleid en hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. hun eigen privacy beleid. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien er nog vragen zijn t.a.v. dit privacy statement kun je je richten tot: info@debestefolder.nl

Of:
Q&A Insights BV
Printerweg 22
3821 AD Amersfoort
033 2454637