Home
Stem
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

Beste Folder Awards is een initiatief van de brancheorganisatie van folderverspreiders: de DDMA Businessgroep Verspreidingen (hierna te noemen: DDMA BGV). De uitvoering van de projectorganisatie, de verkiezing zelf (het faciliteren van het online stemmen, het invullen van de vragenlijsten en het verwerken van de antwoorden) en de uitreiking van de prijzen wordt voor wat betreft de 2017 editie uitgevoerd door Q&A onderzoek BV (hierna: Q&A). Bij vragen kunt u mailen naar info@debestefolder.nl.

 • Adverteerders verlenen aan DDMA BGV en Q&A een niet overdraagbare licentie om een afbeelding van de folder te gebruiken voor het organiseren van de verkiezing, de prijsuitreiking en promotionele activiteiten.
 • Retailers kunnen zich aanmelden via de website www.debestefolder.nl. Deelnemende folders kunnen aandacht besteden aan de verkiezing door middel van ter beschikking gestelde banners en stemflyers bij de kassa. Let op: wij leveren u alleen het artwork aan.
 • Deelnemende retailers mogen het campagnemateriaal in de aangegeven periode in hun eigen uitingen gebruiken. Daarbij dienen de retailers zich te houden aan de bijgeleverde instructies.
 • Het is retailers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in banners. Tevens dienen banners voorzien te worden van trackers, aan te vragen bij Q&A. Het is niet toegestaan om in het beschikbaar gestelde artwork wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q&A.
 • Bij het uitsturen van online en offline promotiemateriaal over de verkiezing dient men deze vooraf aan te melden bij Q&A en ter goedkeuring voor te leggen.
 • Het is retailers niet toegestaan om prijzen in het vooruitzicht te stellen voor het uitbrengen van stemmen. Enkel mag verwezen worden naar de prijzen die ter beschikking zijn gesteld door de organisatie van de awards.
 • De deelnemer verklaart geen valse of verkeerde informatie te verstrekken, wanneer zij deelneemt aan de verkiezing ‘Beste Folder Awards’.
 • Door gebruik van de banners en/of het artwork verklaren deelnemers zich akkoord met de deelnamevoorwaarden voor retailers en de disclaimer. Overtreding van deze deelnamevoorwaarden voor retailers kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij Q&A.
 • De hoofdprijswinnaar ontvangt een bokaal.
 • Door deelname aan de award geeft de deelnemer toestemming aan ‘Beste Folder Awards’ om ingezonden materialen en/of in opdracht van ‘Beste Folder Awards’ gemaakt foto- en filmmateriaal te gebruiken voor publicatie in printuitingen en online.
 • Over de uitslag van de verkiezing, dit geldt voor alle winnaarscategoriën, wordt niet gecorrespondeerd.
 • Q&A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de uitslagen van de verkiezing door welke oorzaak dan ook waaronder ook omkoping, robotstemmen etc.
 • In alle zaken waarin deze deelnamevoorwaarden voor retailers niet voorzien, beslist Q&A.